januar 26, 2022

Nettnord.no

Næringsnett Nord-Troms

UBA lanserer en ny karriere for å undervise i miljøvitenskap på ungdomsskolen

UBA lanserer en ny karriere for å undervise i miljøvitenskap på ungdomsskolen

En ny karriere rettet mot å trene fagfolk for undervisning i miljøvitenskap på videregående og høyere nivå vil bli diktert i skoleåret 2022 av fakultetet for agronomi (Fauba) og for filosofi og bokstaver ved universitetet i Buenos Aires.

Den nye “Lærere i videregående og høyere utdanning i miljøvitenskap” er rettet mot unge mennesker og voksne som ønsker å dedikere seg til undervisning og samtidig “utdanne seg til å konseptualisere, designe og implementere virkemidler for å redusere skader, utbedring av forringelse eller miljøsanering,” sa Fauba i en uttalelse.

Lærerstanden skal undervises både ved Det agronomiske fakultet og ved Det filosofiske og bokstavelige fakultet og vil bestå av 34 obligatoriske emner, hvorav 32 er ansvaret for Det agronomiske fakultet og to ved Institutt for filosofisk utdanningsvitenskap.

De nye lærerne vil innebære en profesjonell jobb som vil ha som sin sentrale oppgave å undervise i spesifikt læreplaninnhold på ulike utdanningsnivåer, med særlig vekt på den obligatoriske ungdomsskolen.

“Undervisning i miljøvitenskap utgjør en prosess som involverer beslutninger og strategier om hva som skal undervises i ulike sammenhenger, hvordan det skal gjøres og til hvilket formål”

fremhever oppløsningen til UBA

Klikk for å forstørre

Et tilbakeslag.

. (Télam)

READ  Hold markøren over 'Farout', bekrefter astronomer at 'Farfarout' er det lengste kjente objektet i solsystemet