desember 9, 2021

Nettnord.no

Næringsnett Nord-Troms

Unge nordmenn har saksøkt sitt eget land for gass- og oljeeksport

Natur og Ungdom (i Natur og Ungdom) er en gruppe miljøaktivister som er fast bestemt på å stå opp for sitt eget land. Opprettet av naturvernere under 25 år, dette selskapet Saksøkte den norske regjeringen For boring i arktiske farvann for å få solgt gass og olje til andre land. Ifølge dem bidrar de til dempningsprosessen Klima forandringer.

Det første søksmålet de anla i retten ble avvist fordi, ifølge rettferdighet, Norge Den er ikke ansvarlig for noe som skjer utenfor dens grenser. Natur og ungdom anket avgjørelsen, men det ble funnet en ny dom mot den, med ett forbehold: Norge er ifølge domstolene ikke grunnlovsstridig, men skal stilles til ansvar. Utslipp som skjer utenfor dine grenser.

De to sidene så på hverandre i Norges Høyesterett 4. november. Natur og ungdom, med støtte fra Greenpeace, tok opp kravet Det ypperste eksemplet på rettferdighet i ditt land. Staten prøver sitt for å få slutt på den årelange konflikten som truer stabiliteten i landet.

Norsk paradoks

Bransje av Petroleum Det er Norges største inntektskilde. Næringen er i stor grad statseid, så de som har størst utbytte av naturressursutvinning er norske borgere. Det er mange som peker på olje som arkitekten bak landets økonomiske mirakel: den har gått fra en dårlig økonomi basert på fiske til et av de rikeste landene i verden. Faktisk har Norge verdens første suverene formuesfond med investeringer i alle sektorer.

READ  Warner Music Norway blekkdistribusjonsavtale med det norske merket GEMS

Emma Bugge Gjerdevic er bare 17 år, men hun er lokal Stavanger ungdoms- og naturleder. Byen er i dag den rikeste byen i Norge på grunn av oppdagelsen av olje utenfor kysten i 1969. Emma forklarer dem BBC «Det er umulig å vite hvem som jobber i oljen. De eneste informasjonskildene du hadde da du var ung, var skolen og foreldrene dine, som ofte jobbet i oljeindustrien. Ingen snakker om konsekvensene Olje”.

Det er imidlertid ikke alle som tenker på Emma. Statsminister Erna Solberg sa i sommer at «oljeindustrien er én Hovedmotorene i norsk økonomi Over 50 år. Hvis vi mister vekstpotensialet i denne næringen, mister vi også selve momentumet i Norges transformasjon.

Selv om over halvparten av Norges befolkning er deres største inntektskilde, støtter de boring etter olje.

Hilde-Marit Wrist, leder i Oljearbeiderforbundet, forsvarer deres handlinger: «Grønn energi er ikke klar ennå For å møte alle våre behov. I lang tid, Fornybar energi De må gå hånd i hånd med fossilt brensel. Unge mennesker er engstelige og utålmodige, men vi må gå steg for steg. – Høyesterettsdommen kan bli husket før og etter Norges fremtid.