januar 24, 2022

Nettnord.no

Næringsnett Nord-Troms

US Financial Stability Oversight Board identifiserer stablecoins og kryptovalutaer som trusler mot det finansielle systemet

i en Årlig rapport Lagt ut på fredag US Financial Stability Oversight Board, eller FSOC, har uttrykt bekymring for vedtakelsen av Stabile mynter og andre digitale eiendeler.

Når det gjelder stabile mynter, sa FSOC at forbrukernes tillit kan bli undergravd av faktorer som mangel på likviditet, mangel på tilstrekkelig sikkerhet, ugjennomsiktighet når det gjelder innløsningsrettigheter og cyberangrep. “Kjøret på stablecoins under anspente markedsforhold kan forsterke sjokket for økonomien og det finansielle systemet,” sa han. sa rapporten.

Rapporten advarte også om utviklingen desentralisert finans, eller DeFi, hvor bruk av høy belåning kan resultere i et tvangssalg når prisen på den underliggende eiendelen faller. Dette vil føre til en syklus av marginsamtaler og ytterligere prisfall. I tillegg bemerket rapporten at “brukere av disse tjenestene står overfor risikoen for å oppleve tap på grunn av svingninger i markedsverdi, driftsproblemer og cybersikkerhetstrusler, blant andre risikoer.” I rapportens anbefalinger oppfordrer FSOC til en samlet innsats mellom føderale og statlige myndigheter for å vedta lovgivning om stablecoins og digitale valutaer.

Til tross for bekymringer rundt den løst regulerte naturen til kryptovalutaindustrien, fremhever rapporten dette Innovative evner:

“Utviklingen av digitale eiendeler og bruk av tilhørende distribuert reskontroteknologi kan gi en mulighet til å fremme innovasjon og ytterligere modernisere den finansielle infrastrukturen. Regulatorisk oppmerksomhet og koordinering er svært viktig i lys av den raske utviklingen av det digitale aktivamarkedet.”

Les videre:

READ  Gaia Salmon er blitt den siste norske startupen som kunngjør planer for RAS