desember 1, 2022

Nettnord.no

Næringsnett Nord-Troms

Valg ved UNLP: hva du trenger å vite og alle listene, fakultet for fakultet

Valg ved UNLP: hva du trenger å vite og alle listene, fakultet for fakultet

Studentene ved de 17 fakultetene ved National University of La Plata skal gå til valgurnene 2., 3. og 4. november, hvor de skal velge myndigheter for studentsentrene og representanter i de medstyrte organene. Totalt settes det i spill 17 seter for å representere studentorganet i UNLPs overordnede råd (en for hvert fakultet), og 85 representasjoner for direktivrådene til universitetets 17 akademiske enheter (fem per fakultet). I tillegg er eierskapet til Studentsentrene definert.

Studentvalg holdes hvert år og er det høyeste uttrykket for studentdeltakelse i universitetssamstyre. Regjeringen til UNLP består også av representanter for fakultetet, nyutdannede og ikke-lærere.

Det er derfor i denne rammen, i hvert av de 17 fakultetene, velges en studentrepresentant for UNLPs overordnede råd; fem studentrådgivere for å integrere Direktivrådet ved fakultetet; og myndighetene ved Studentsenteret.

I mellomtiden fastslår UNLPs vedtekter i sin artikkel 88 at: «Representasjonen av studentene i styret vil bli tildelt i antall tre (3) til listen som oppnår flertall av stemmene og en (1) til hver av de to (2) første minoritetene, forutsatt at de overstiger 20 prosent av de gyldige stemmene som er avgitt i det tilsvarende valget. I tilfelle bare et mindretall når 20 prosent, vil den resterende representasjonen tildeles listen som oppnår flertall. Når ingen liste har oppnådd 20 prosent av de gyldige stemmene som er beregnet ved de respektive valgene, tildeles representasjonene i sin helhet til den listen som oppnår flest stemmer.

Det ble indikert at for å stemme, er alle vanlige studenter registrert i studentregisteret aktivert. Alle førsteårsstudenter skal som et minimumskrav ha bestått det praktiske arbeidet i et fag. I tillegg må studentene bevise sin identitet med Studentbok eller ID.

READ  Planetariet til Science Museum of Castilla-La Mancha har et nytt audiovisuelt program

De presiserte også at de studentene som går mer enn én karriere og følgelig er registrert i registre ved ulike fakulteter, kun vil kunne velge fakultetsmyndigheter ved ett fakultet. I stedet kan de velge studentforeningsmyndigheter ved mer enn ett fakultet. Fra onsdag 2. til fredag ​​4. november må de som er påmeldt to ganger gå til rektorkontoret til UNLP fra kl. Faglig enhet skal stemme fakultetsrepresentanter.

På den annen side slår statutten til UNLP fast at avstemningen er hemmelig og obligatorisk. Studenter som ikke møter opp til å stemme vil bli sanksjonert med umulighet å ta eksamen i de to skiftene etter valgdatoen. Studenten kan uansett legge fram sin begrunnelse for fakultetsdekanen, som avgjør med klage til styret.

I mellomtiden, for å bli tatt opp som studentrepresentant i de ulike organene i universitetssamstyret, må kandidatene være vanlige studenter og ha – på tidspunktet for tiltredelse av caucus- med 30 prosent av den godkjente karrieren. I tillegg kan de ikke være mer enn 12 år gamle i karrieren.

De som velges inn i de ulike vervene som står på spill ved studentvalget i november begynner på ettårsperioden i april 2023. Det ble meldt at interesserte vil kunne følge resultatet av studentvalget urne for urne på nett. Fra kl. 18.00 på fredag ​​vil Generaldirektoratet for institusjonell kommunikasjon starte valgoperasjonen som kan følges til etter kl. 12.00 på nettsiden www.unlp.edu.ar og gjennom Twitter-kontoen @unlp, Instagram unlpoficial og Facebook /unlp.edu

Dette er listene, fakultet for fakultet:

Fakultet for arkitektur og urbanisme
Liste 1 Studenter foran
Liste 3 Purple Stripe
Liste 6 Student Agitere
Liste 10 ut av skala
Liste 17 Project.ARCH

READ  SpaceX Starship-thruster bærer tordenvær før den første 'kryogene testen'

Fakultet for kunst
Liste 3 Purple Stripe
Liste 26 Cronopios
Liste 16 Kollektiv kunst
Liste 1 Studenter foran
Liste 13 nok røde
Liste 73 kunst for alle

Fakultet for landbruks- og skogbruksvitenskap
Liste3 Lilla stripe
Liste 6 Calden
Liste17 Seeding
Liste2.5 Kambium

Fakultet for astronomiske og geofysiske vitenskaper
Liste 3 Purple Stripe
Liste 17 Sum
Liste 18 INTI

Handelshøyskolen
Liste 133 lilla stripe
Liste 1 dør
Liste 2 Sumak
Liste 10 Saldo
Liste 17 Asymmetri
Liste 6 DND
Liste 4 Med rød tast

Fakultet for eksakte realfag
Liste 1 Einsteins hår
Liste 2 Studentkollektiv
Liste 3 Purple Stripe
Liste 4 studenter foran
Liste 17 eksakte summer

Fakultet for samfunns- og rettsvitenskap
Jusstudenter for deg
Stoppe! – The Reds – Ny MER
Ny lov
forene

ELEVER FORAN
Byggerettigheter
lilla stripe
South University Movement
La oss forsvare vår høyre-DND
Sampay

Det medisinske fakultet
Liste 4 Levogyro
Liste 7 UniTE
Liste 17 Utbedring
Liste 3 Purple Stripe
Liste 22 vinder nedenfra

Fakultet for naturvitenskap og museum
Liste 11 Natural Front
Liste 5 ARES
Liste 8 Tupac Amaru
Liste 4 studenter foran

Det veterinærvitenskapelige fakultet
Liste 3 Purple Stripe
Liste 10 La Pinto
Liste 25 Minga
Liste 504 studenter foran

Fakultet for humaniora og utdanningsvitenskap
Liste 1 – Enhetsfronten
Liste 3 – Lilla stripe
Liste 4 – Elever foran
Liste 13 – Nok er nok! Las Rojas Ny MER + uavhengig
Liste 17- Humanistisk prosjekt

Fakultet for informatikk
Liste 3 Purple Stripe
Liste 8 Kilden
Liste 10 i rød kode
Liste 13 Nok er nok – The Reds

Det ingeniørvitenskapelige fakultet
Liste 2 Gradient + Independent Students
Liste 4 Purple Stripe
Liste 5 kinetikk
Liste 10 enheter
Liste 13 nok! Venstre i ingeniørfag- Las Rojas- Nuevo MAS og Independientes

READ  Første generasjon av UOH School of Social Sciences fikk sin grad - El Urbano Rural

Tannlegeskolen
Liste 1 uavhengig tannlegebevegelse
Liste 3 Purple Stripe

Fakultet for journalistikk og samfunnskommunikasjon
Liste 3 Purple Stripe
Liste 4 studenter ved frontmotpressen
Liste 8 Miles i Perio
Liste over 10 nye generasjoner
Liste 13 Nok allerede! Las Rojas Ny mer
Liste 17 Rodolfo Walsh Group
Liste 20 Fandango
Liste 31 Gruppering Jorge Ricardo Masetti
Liste 69 Copla Communicators for Latin-Amerika

Det psykologiske fakultet
Liste 3 – Lilla stripe
Liste 10 – FILPsi – Studenter ved fronten
Liste 12 – PSYNAPSIS Liste 13 – NOK! De røde
Liste 20 – SUR Psychology
Liste 169 – Front x Psycho

Fakultet for sosialt arbeid
Liste 4: Studenter foran (med rød nøkkel)
Liste 10: Argentinske Malvinas Front (Simón Bolívar. Liberation. Mov. Evita)
Liste 13: Nok allerede! (Las Rojas. Nytt mer + uavhengige)
Liste 17: Gruppe 17. oktober.
Liste 26: Gruppe 26. juni. Stort hjemland.
Liste 69: Ramón Carrillo Group.