januar 26, 2022

Nettnord.no

Næringsnett Nord-Troms

Varsel: bekreftede tilfeller av omicron i Corrientes

Varsel: bekreftede tilfeller av omicron i Corrientes

Departementet for folkehelse i provinsen, gjennom generaldirektoratet for epidemiologi, rapporterer de tre første tilfellene av omicron-varianten av SARS-CoV-2 identifisert i provinsen. De er en del av totalt ti prøver analysert i det genomiske sekvenseringslaboratoriet ved Det medisinske fakultet ved UNNE.

Undersekretæren for folkehelse, Luis Perez Han sa at “vi er i epidemiologisk beredskap og med aktiv overvåking, innenfor denne rammen er det mulig å identifisere denne varianten og vi samarbeider med Det medisinske fakultet for genomisk sekvensering.”

I mellomtiden har generaldirektøren for epidemiologi, Angelina Bobadilla, Han spesifiserte at “de tre personene, to fra Santo Tomé og en fra Bella Vista, utvikler sykdommen med tilsvarende oppfølging og god utvikling,” sa han.

Til slutt minnet Bobadilla samfunnet om at “i tilfelle symptomer som feber, muskelsmerter, tap av smak eller lukt og tørr hoste, er det viktig å utføre den tilsvarende isolasjonen. Vi insisterer på forebyggende tiltak for bruk av hakestropper i lukkede rom, sosial distansering, håndvask, romventilasjon og ikke dele briller eller kompis”, bemerket han.

READ  Perseverance Rover laget pustende oksygen på Mars