mai 15, 2021

Nettnord.no

Næringsnett Nord-Troms

Vi kan ikke la myter kontrollere utviklingen i det øvre nord

Hvor er alle sammen?

I historien om Nord-Norge, som også ble introdusert i Labours nye initiativ, ble tonen gitt av behovet for gigantiske batterifabrikker og andre paier på himmelen. Det er ikke mye å si om hvordan Mo i Ranas batterifabrikk fant 2500 ansatte, selv om den senere ble redusert til 1500 ansatte.

Jeg er blant dem som tror at initiativer som disse er mer en kake på himmelen enn en ekte batteriprodusent, selv om det er en annen historie.

Åpningen av jernmalmgruven i Kirkenes er mye mer realistisk, selv om utfordringen også vil være å finne nok kvalifiserte arbeidere. Det samme er planene for et grønt hydrogenanlegg og en industrisone i Berlevåg.

Arbeiderpartiet beskriver et initiativ i Øvre Nord som allerede er iverksatt og demonstrerer den politiske viljen til å støtte dette initiativet. Partiet og dets leder, Jonas Jarstore, fortjener æren for det.

Ingen vak

Men vi har knapt arbeidsledighet i nordområdene. Vi har to sterke universiteter. Vi har stadig mer effektive virksomheter og jobbskaping.

Den politiske oppgaven er å lokke folk til å flytte til nord. Dette gjøres gjennom skatte- og avgiftspolitikk, gjennom sosial boligpolitikk og infrastruktur tilpasset det internasjonale nordområdene.

Det er her de politiske verktøyene betyr noe.

Professor Victor Norman, som er leder for demografikomiteen, peker det samme.

Initiativet må handle om mennesker, fordi folk skaper nye jobber og attraktive samfunn.

READ  ExxonMobil ble den siste sponsoren som brøt båndene med Iditarod