september 29, 2022

Nettnord.no

Næringsnett Nord-Troms

Vilde gårder skal presenteres i Norges havbruksstrategi – Fish Farmer Magazine

Norge planlegger å utvikle en ny havbruksstrategi som sannsynligvis vil fokusere på å utvikle flere ville oppdrettsanlegg.
Når norsk økonomi går inn i en omstillingsfase, forventes akvakultur å bli en viktigere næring de kommende årene, sa fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen.
Da lanseringen av oppdraget erklærte Ingebrigtsen: «Målet vårt med denne strategien er å øke verdiskapningen. Hvis næringen skal fortsette å vokse, må den være bærekraftig.
«Strategien vil blant annet vurdere infrastruktur, tilgang til fôr og digitalisering, og tillatelsesregimet er også et viktig spørsmål.»
Han sa at industrien utvikler seg raskt takket være ny teknologi som gjør det mulig å produsere i større mengder enten til sjøs eller på land. Han understreket at dette er et av fremdriftsområdene der ledelsen i sektoren må følge med.
Strategien vil også ta for seg hvordan fiskeoppdrett kan bidra til å redusere klimagassutslipp og andre negative miljøproblemer, samt bedre dyrevelferd.
«Jeg ønsker en god dialog med bransjen og organisasjonene som jobber innenfor den,» la han til. I en påfølgende uttalelse sa statsråden at han ønsket at mer fiskeoppdrett i fjorden skulle utføres i lukkede anlegg for å beskytte miljøet. «Dette er uansett noe som skyver seg fremover,» la han til.
Selv om laks er en av de sunneste matene folk kan spise, krever kjøpere av laks og ørret i økende grad dokumentarisk bevis på bærekraft, sier Ingbrigtsen. Han antydet at han ser på en ny insentivplan som vil lette oppnåelsen av dette målet. Det er håpet at detaljene i den nye strategien vil bli publisert før slutten av sommeren.
Han sa at akvakultur er en av de viktigste aktivitetene i landet, da det gir arbeidsplasser og bidrar til å mate verdens voksende befolkning med sunn mat.

READ  Dólar blue hoy: a cuánto cerró el miércoles 02 de marzo | Dólar blue hoy: a cuánto cotiza el miércoles 02 de marzo