november 28, 2021

Nettnord.no

Næringsnett Nord-Troms

Vind – Iberndrola, Total Energies og Norsk Howwind har gått sammen om å konkurrere om å utvikle havvind i Norge.

I sitt tilbud håper konsortiet å dra nytte av medlemmenes dokumenterte tekniske erfaring innen offshore og offshore vindenergi, samt deres inngående kunnskap om problemstillinger, territorier og interessenter i Norge. Spesielt vil konsortiet, dersom det lykkes, fokusere på å styrke lokal industriell kapasitet og utvikle norsk havvindindustri.

“Driften i Norge er en del av Iberdrolas strategi om å befeste sin posisjon som verdens ledende fornybar energiselskap og er basert på selskapets tidligere virksomhet og investeringer i offshore vindenergi de siste årene. Vi ser et langsiktig sterkt potensial for offshore. Og vi er forpliktet til å styrke industribasen, sier David Roland, leder for offshore vindvirksomhet i Iberandrola.

“Investering i energiprosjekter i Norge og Nordsjøen har stått i sentrum av Total Energys historie i mange tiår, spesielt utviklingen av offshoreindustrien. Som et globalt multienergiselskap er Total Energies glade for å gå sammen med Iberndrola og Norsk Winds å utvikle offshore, en viktig del av Norge, sier Oliver Ternad, leder for Total Energies. “Energitransformasjonen akselererer og med vindressurser i verdensklasse er Norge en ideell region for å investere i ny energi.”

Prosjektets plassering
Nordsjøen har noen av de beste vindressursene i verden, og den norske regjeringen har identifisert to lokasjoner for utbygging av flytende og fast vindkapasitet på opptil 4,5 gigawatt. På den ene siden egner Utsira Nord seg for flytende vindkraft over et område på 1000 kvadratkilometer nordvest for Stavanger. Sorlige Nordzo II, derimot, dekker et område på omtrent 2590 kvadratkilometer, som grenser til den danske sektoren i Nordsjøen, egnet for turbiner med fast bunn.

Selv om nesten all Norges elektrisitet allerede kommer fra fornybare energikilder, ser landet offshoreluft som en løftestang for å bidra til å transformere sin fossile brenselindustri til en lavkarbonmodell.

READ  Martin Edegard og Norge mistet Euro 2021 etter å ha tapt for Serbia

Om partnere
Iberdrola En av verdens ledende innen offshore vindkraftutvikling med en prosjektportefølje og cirka 38 000 MW driftsmidler. I Europa driver det havvindparker med en kapasitet på 1300 MW i Tyskland (Vikinger) og Storbritannia (East Anglia One og vest for Duden Sands), mens det i Tyskland (Baltic Eagle) og Frankrike er fremskritt med bygging av nesten 1000 MW. (St. Briuk).

Selskapet har en omfattende portefølje av prosjekter i Storbritannia, Frankrike og Tyskland, samt nye vekstplattformer som Irland, Sverige, Polen og Danmark. Selskapet har også havvindprosjekter i USA og akselererer ekspansjonen innen havvindsegmentet i Asia med prosjekter i Japan og Taiwan samt andre fremvoksende markeder som Brasil.

Totale energier Det utvikler allerede en portefølje av havvindprosjekter med en total kapasitet på mer enn 6 gigawatt, inkludert 2/3 konstant vindkraft og 1/3 flytende vindenergi. Disse prosjektene er i Storbritannia (Seagreen, Outer Dosing, Erebus), Sør-Korea (Bada), Taiwan (Yunlin) og Frankrike (Eolmed). Selskapet er kvalifisert til å delta i anbud i USA, Storbritannia, Frankrike, Danmark og Norge.

Norsk havvind Selvstendig utvikler av nyetablerte havvindprosjekter. Majoritetseieren, Valinor, har gjennom datterselskapet Norsk Vind blitt den største private utvikleren av kystvindparker i Norge.