november 30, 2022

Nettnord.no

Næringsnett Nord-Troms

Viseguvernør Joan Nicol స sin går i dag

Nicolaisens kone er kinesisk statsborger og bor i Kina, hvor han økonomisk støtter henne. Derfor bør han trekke seg som nestleder i Norges Bank.

Stein Liesberg Solam / Sconpix

Publisert av:,

Saksoppdatering …

Joan Nicol స sin ble utnevnt til viseadministrator i sentralbanken i 2014 og ble utnevnt på nytt 1. april i år, men i dag trakk han seg umiddelbart.

– Civil Clearance Authority Årsaken til at jeg ikke mottok den fornyede sikkerhetsklareringen var fordi min kone er kinesisk statsborger og bor i Kina, hvor jeg støtter henne økonomisk. Samtidig uttalte de at det ikke var min situasjon personlig å skape tvil om min sikkerhetskompatibilitet, men at den ikke veide nok. «Jeg må ta konsekvensene nå,» sa Joan Nicolisen.

Informasjon ifølge Nicolisen DN Han giftet seg med sin kinesiske kone i 2010.

Han ble tidligere oppført med postadresse ved den norske ambassaden i Beijing, ifølge informasjon fra Skattedirektoratet.

Meldingen kom for to uker siden

Da Nicolaisen ble utnevnt til nestleder i 2014, ble sikkerhetsgodkjenning gjort av finansdepartementet, ifølge Norges Bank.

– Norges Bank har lagt til rette for klareringsprosessen med Civil Clearance Authority på vegne av departementet for nødvendig gjenoppretting av sikkerhetsklarering. Prosessen startet i slutten av 2019 og fortsetter nå til avslaget, skriver Bird Ow Molberg, presseansvarlig i Norges Bank.

I et brev datert 20. november 2020 til Civil Clearance Authority uttalte Molberg at sikkerhetsvurderingen ikke ville bli gjenopprettet.

– I vår pressemelding refererer vi også til begrunnelsen som er gitt av Nicol given ssen, skriver Molberg.

– Gjelder dette de fleste i Norgas Bank, som kan nekte eller benekte at Nicolisen mottok det?

– Når det gjelder sikkerhetsklarering, vil du alltid ha muligheten til å motta en nektelse basert på estimater fra Sivilklareringsmyndigheten.

Oljefondet hadde ansvaret

Det var finansdepartementet som sparket Joan Nicolson, og guvernør Einstein Olsen sa at de ville ta hensyn til finansdepartementets avgjørelse.

– Jeg savner Jon Nicolaisen som assisterende guvernør, som var på en utmerket vei som en nær kollega og en dyktig fagperson. Gjennom nøkkelposisjoner i banken har han gjennom årene gitt betydelige bidrag til utviklingen av Norges Bank, sa Olsen.

Da Nicholson ble utnevnt i vår, fikk han det spesielle ansvaret for å følge bankarbeidet til Petroleum Fund Management.

Finansdepartementet skriver at de umiddelbart vil starte rekrutteringsprosessen for å fylle ansettelsesperioden. I samråd med Norges Bank vil det bli vurdert om det er behov for å rekruttere midlertidig ansatte til denne stillingen som venter på fast ansettelse.

Norges Bank har to stedfortredende sentralbanksjefer – Ida Woldenbache er for tiden den eneste nestlederen.

Personlig kontroll

Jermund Jalstad, direktør i Civil Clearance Authority, benektet at sikkerhetsklareringene ble strammet inn. Han kommenterer ikke enkeltsaker, men forklarer at de samme prosedyrene følges uansett om du søker for første gang eller om du fornyer klarering.

– Dette betyr at vi foretar en personlig inspeksjon, der vi samler inn informasjon, selv fra hovedpersonen. Vi vurderer den samlede sikkerhetskompatibiliteten basert på en rekke punkter i sikkerhetsforskriftene før vi foretar en totalvurdering, ”sa Gieselstad.

Civil Clearance Authority er under Justis- og beredskapsdepartementet. Departementet viser til SKM for kommentarer i denne saken.

Fraud Scarnes, avdelingsdirektør i National Security Authority, kan ikke kommentere personlige saker og vil ikke kommentere spesifikt om denne saken.

– Generelt mener vi at Sivilklareringsmyndigheten nøye vil vurdere full saksbehandling og etterlevelse av loven og gjeldende praksis. Hvis den avviste mener avvisningen er feil, er det viktig at de sender inn en klage til NSM. De har tilgang til det. NSM vil deretter foreta en ny vurdering i saken og se om det er i samsvar med regelverket og i praksis, sa Scarnes i en kommentar sendt til E24.

Post
READ  Fury (Norge). Fremveksten av skandinaviske og tyske terrorister