mai 18, 2022

Nettnord.no

Næringsnett Nord-Troms

La ciencia en la nueva realidad política ( Oldemar González)

Vitenskap i den nye politiske virkeligheten

Mexico City /

Til: Xavier blomster

Illustrasjon: Oldemar González, med tillatelse fra Nexos

Hvis det konverteres til en generell lov, vil lovforslaget om humaniora, vitenskaper, teknologier og innovasjon annullere akademiske og forskningsmessige friheter, som er kjerneverdier for universitetets autonomi. I tillegg vil forskningsstøtteprogrammene ikke bare avgjøres av utlysninger eller åpne konkurranser som skal evalueres av jevnaldrende, men det vil også være en skjønnsmessig tildeling av ressurser for de som er av interesse for generaldirektoratet, angivelig rettet mot å «løse problemer». problemer» som ville være på linje med målene til Pronaces og en nasjonal agenda, hvis egenskaper er definert av den generelle retningen, uten deltakelse fra det vitenskapelige samfunnet. Det betyr også et slag for statene i deres deltakelse i den nasjonale vitenskaps- og teknologipolitikken. Selv om demokrati er nevnt ved flere anledninger i teksten, er det i realiteten en utvidelse innen vitenskapsfeltet av en fullstendig autoritær, ja diktatorisk, posisjon.

Les hele artikkelen her

READ  Dr. María Ramos mottar den høyeste anerkjennelsen fra American College of Cardiology