desember 9, 2021

Nettnord.no

Næringsnett Nord-Troms

Vitenskap og nysgjerrighet bringer Feria del Colegio San Gabriel

Vitenskap og nysgjerrighet bringer Feria del Colegio San Gabriel

MARIANA OSORIO OG ABEL CARTAGENA

LANDET | MANIZALES

Kunnskapen ble satt på prøve på San Gabriel Country School Science Fair, i Villamaría. De stilte ut vitenskapelige prosjekter om naturlige egenskaper, løselighet, kjemiske reaksjoner, databehandling, vindenergi og mekanikk.

Aktiviteten var ansvarlig for læreren Alexis Blandón, som forteller om formålet med messen: “Det er viktig at elevene setter på prøve det de har lært i løpet av timene og at det genereres interesse for å utforske naturvitenskap.”

Messen ble arrangert 28. og 29. oktober, med elleve overgangsstudenter som deltok. Læreren indikerer at disse aktivitetene må gjøres fordi, gitt de raske fremskrittene innen teknologi og vitenskap, er det bra for elevene å erkjenne at forskningsprosjekter kan foreslås som lar dem tenke på løsninger for samfunnet.

Foto | Med tillatelse Colegio San Rafael | HJEMLAND

På Campestre San Rafael-skolen i Villamaría holdt de en Science Fair for å vise sine vitenskapelige prosjekter om løselighet, kjemiske reaksjoner, databehandling, vindenergi og mekanikk. På bildet Samuel Sánchez Mateus

Interesse for vitenskap

Professor Luisa Fernanda Díaz gir uttrykk for at vitenskap gjenspeiles i studentenes nysgjerrighet. “De må gjøre prosjektene, noe som fører til at de undersøker, konsulterer, for å verifisere hvilke kjemiske komponentene de skal bruke for dem og dermed være i stand til å skape forskjellige reaksjoner fra disse og hvordan de kan nå et endelig resultat.”

Han legger til at i første omgang utvikles barnets kreativitet. “Så får nysgjerrigheten ham til å skape interesse for vitenskap og kanskje i fremtiden kan han gi et viktig bidrag fra disse eller på hva som helst hans utdanningsområder”, forklarer læreren.

READ  Et kunstig nettverk holdt på kanten av kaos fungerer som en menneskelig hjerne

Andre klasseelevene Matías Mejía og Violeta Castaño uttalte at de lærer mye av eksperimentet de presenterte, i tillegg til erfaringene til de andre klassekameratene.

Halloween dag

Fredag ​​31. oktober feiret de et Barnas Dag-arrangement. Aktiviteten oppmuntret til kreativitet og deltakelse i lek og spill.