september 24, 2021

Nettnord.no

Næringsnett Nord-Troms

West Zion Lutheran Church holder gudstjeneste og feiring

West Zion Lutheran Church inviterer samfunnet til å bli med dem for å feire deres pågående gudstjeneste søndag 29. august med feiringsmesse og måltid kl.

I løpet av de siste 150 årene har essensen av Kirkens eksistens vært den samme: “en familie i Kristus, styrket av tro og utvidelse av Kristi kjærlighet til alle.” Det var imidlertid også endringer. I løpet av de siste to årene har kirken startet nye tjenester for å nå ut, vokse og utvikle trossamfunnet og øke støtten til lokalsamfunn. Mens de feirer fortiden, er de spent på fremtiden fordi “Gud fortsatt kaller.”

Deres rike historie begynte da deres forfedre reiste fra Norge til Lange og Hove for å bygge et bedre liv. Disse hardtarbeidende immigranter hadde få materielle eiendeler, men de kom med en sterk arbeidsmoral, evangelium og tro på Gud. En av deres prioriteringer var å samles i Jesu navn (“I Jesu Navn”) og organisere en kirke der de kunne tilbe og arbeide sammen. Den norske evangelisk -lutherske sionskirke ble født 22. november 1871. I utgangspunktet besto menigheten av et vestdistrikt og et østdistrikt. I november 1883 samlet menigheten i Sion seg, “I Jesu navn skal alt vårt arbeid utføres” og stille inndelt i Øst -Sion og Vest -Sion.

Menighetstjenester og møter ble holdt i våningshus og skolehjem i området fram til 1880 -årene da en kirke ble reist i det vestlige distriktet. I 1893 begynte West Zion å bygge en ny kirke 100 fot høy fra fundamentet til toppen av tårnet. Denne kirken tjente medlemmene godt ved dåp, bryllup, bekreftelser, begravelser og andre sosiale sammenkomster. Den kirken ble revet og den nåværende kirken ble bygget i 1945.

Fram til 1940 -tallet ble alle departementer og selskaper ferdigstilt på norsk. Dette var “hjertets språk – språket der en person tenker og ber.” Språkproblemet var vanskelig å løse og ble stemt konsekvent om fra 1932 til desember 1951 da det ble besluttet å ha to tredjedeler engelsk og en tredjedel norske tjenester. Endringen i engelsktaletjeneste skjedde i 1953.

I 150 år har de vært i partnerskap med sin menighetssøster, East Zion. En tredje partner, Shepherd of the Hills Lutheran Church i Swift Falls, ble lagt til for to år siden. Sammen fortsetter dette mektige partnerskapet å tjene folket i Sørpaven og Northern Swift fylker i arbeidet og tilbedelsen av Gud.

De siste årene har medført mange endringer i prestegjeldet ved hjelp av teknologi. De brukte den til å kringkaste live gudstjenester og daglige bønner. De brukte Zoom -plattformen til å gjennomføre rådsmøter og bibelstudier. En mobilapp er også tilgjengelig der tilbud kan sendes inn. Deres webside inneholder informasjon, inkludert en lenke til filer Facebook -side. Hvem vet hva de neste 150 årene vil bringe?

De vet at Gud forblir den samme. Han etterlyser fortsatt tilbedelse og er til stede i samfunnet og verden.

West Zion har blitt velsignet med pastorer som trofast har tjent menigheten og prestegjeldet, inkludert pastor Christopher Pederson, pastor. KR Palmer, PR. Lloyd Anderson, PR. Thomas Hoffersten, PR. Gordon Severson, PR. John Malm, A .; Becky Warner, PR. Jackie Harvstein og PR. Steve Carmani. De er også takknemlige overfor sine midlertidige ministre: Pr. Ralph Pederson, A .; Don Berheim, A .; Kent Garlinghouse og PR. Mike Sopland.

Send en RSVP for feiringen til Robert Hendrickson (hendricksonfarm@hotmail.com eller 320-808-6620), Connie Williams (gcwilliams@mvtvwireless.com eller 320-843-4417) eller gjennom West Zion Lutheran Church Facebook-side.

READ  Måneder etter kuppet suser Myanmar mot en vakthundstat - Diplomaten