mai 15, 2021

Nettnord.no

Næringsnett Nord-Troms

WHO sier at 87% av den globale distribusjonen går til høyinntektsland

Verdens helseorganisasjon (WHO) sa på en pressekonferanse fredag ​​at de rikeste landene i verden har mottatt flertallet av vaksinenivået Govt-19, mens de fattigste landene har fått mindre enn 1%.

Av de 700 millioner vaksinene som distribueres over hele verden, “har mer enn 87% gått til høyinntekts- eller høy- og mellominntektsland, mens lavinntektsland har fått bare 0,2%,” sa WHOs generaldirektør. Tetros Adanom Capreius.

I gjennomsnitt får 1 av 4 personer i høyinntektsland det koronavirus I følge Tetros er vaksinen sammenlignbar med 1 i mer enn 500 lavinntektsland.

“Det er en svimlende forskjell i den globale distribusjonen av vaksiner,” sa han.

Tetros sa at det manglet på mengder for Kovacs, en global koalisjon som tar sikte på å levere koronavirusvaksiner til fattige land.

“Vi forstår at noen land og selskaper planlegger å gi sine egne bilaterale vaksine-donasjoner, og vil ekskludere Kovacs av ​​politiske eller forretningsmessige grunner,” sa Tetros. “Disse bilaterale ordningene risikerer å utløse flammene av ulikhet i vaksinen.”

Tetros sa at Kovacs-partnere – inkludert WHO, Alliance for Infectious Disease Innovation og Saffron, Vaccine Alliance – følger strategier for å akselerere produksjon og distribusjon.

Dr Seth Berkeley, administrerende direktør i Tetros og Oyster, sa at alliansen ba om donasjoner fra land med overskuddsvaksineforsyning, og fremskyndet gjennomgangen av flere vaksiner og diskuterte måter å utvide global produktivitet med mange land.

READ  Libyas president benekter angrep på hotell der militante møtes