september 25, 2021

Nettnord.no

Næringsnett Nord-Troms

Yme -ombyggingen er i nærheten av den norske offshore -lanseringen

Yme oljefelt i det norske Nordsjøen.

Yme oljefelt i det norske Nordsjøen.

(Hilsen representant)

Offshore ansatte

OSLO, Norge – Repsol er autorisert fra Norz Oljedirektoratet (NPD) for å komme i gang Yme oljefelt I det sørøstlige norske Nordsjøen.

Produksjonen forventes å starte senere i år.

Ifølge OD var Yme et av de første oljefeltene som ble gjenoppbygd på norsk sokkel etter at det ble stengt i 2001. Kontinuerlig drift ble da ikke ansett som lønnsom.

Yme ble opprinnelig utviklet med Gamma som eneste arkitektur med Jacob Production Facility og Storage Ship.

En ny plan for utvikling og drift (PUD) for Yme ble godkjent i 2007, men prosjektet er ikke implementert.

EN Revidert BOB, Godkjent i mars 2018, vil være en kombinasjon av eksisterende og nye installasjoner og brønner. Total investering er anslått til 12 milliarder kroner (1,4 milliarder dollar).

Nye anlegg inkluderer Jacob bore- og produksjonsanlegg Mersk Inspirer Og brønnhodemodulen er plassert i en eksisterende caisson. En ny permanent støttestruktur for Kaison, samt en ny undersystemmal er installert.

Gjenvinnbare reserver i Yme er estimert til omtrent 63 MMbbl olje.

Ripsol Norge driver Yme -feltet med 55%eierandel i partnerskap med Lotus Exploration and Production Norse AS (20%), KUFPEC Norge (10%) og OKEA (15%).

08/11/2021

READ  Norge fin dating-app Grindr $ 11,7 millioner for brudd på personvernet