november 27, 2022

Nettnord.no

Næringsnett Nord-Troms

YPF øker bensin- og dieselprisene med 7,5 % | fra denne søndagen

Oljeselskap YPF økt denne søndagen 7,5 % i gjennomsnitt Selskapet forklarte at prisen på bensin og diesel var en beslutning som ble tatt basert på «utviklingen av variabler» som påvirker sammensetningen av drivstoffprisene.

Med denne økningen vil de nye estimerte referanseprisene per liter i Buenos Aires være for $130,5 Super Bensin (Fra i går kveld $120,30); Premium bensin 159,8 dollar ($147,30); Diesel 135,7 dollar ($128,10) og Utmerket diesel 185,5 dollar ($175).

Økende priser vil ha større innvirkning på bensin, gjennomsnitt 8,5 % Blant super og funksjoner, som i Gass Olje Dette vil gjennomsnittlig 6 % Mellom type klasse 2 og klasse 3.

Ifølge oljeselskapet svarer forskjellen på den største tiden som har gått siden siste bensinprisjustering, som ble registrert 9. mai, og en økning i bioetanol i perioden med 19 %.

Av den totale økningen i bensin tilsvarer to poeng omtrent Kompensasjon for økningen i prisen på etanolmens den kumulative devalueringen siden siste bensinjustering er 16 %.

Biodiesel har på sin side økt prisen med 6,7 % siden den siste økningen i diesel 16. juni, og den kumulative svekkelsen av valutaen har nådd 10,5 % siden den datoen.

«Etter denne justeringen vil vi fortsette å overvåke utviklingen av variablene som påvirker dannelsen av prisen, alltid ta hensyn til Egenskaper ved landets makroøkonomiske kontekst og internasjonale virkelighetSelskapet beroliget det med en kort uttalelse.

I samme sammenheng understreket han at oljeselskapet vil fortsette å «implementere de største Produktiv og logistisk innsats for å opprettholde tilbudet i markedet i sammenheng med bærekraftige historiske etterspørselsopptegnelser.»

I tillegg til prisøkningen kunngjorde YPF at de har besluttet å gi økonomisk støtte til sitt nettverk av bensinstasjoner. I denne forbindelse ble det detaljert at dette tilsvarer to poeng av den totale økningen i bensin og diesel.

READ  Canadas pensjonsfond øker investeringene i oljesand med høy karbon

I løpet av de siste 12 månedeneden kumulative prisjusteringen for merkebensin er 32 % og dieselolje er 51 %, en økning 41,7 % i gjennomsnitt.

På den annen side varierte resten av variablene som påvirker den lokale økonomien mer, blant dem oppførselen til Konsumprisindeksen steg 71 % gjennom juli.

På samme måte i drivstoffmarkedet er det fortsatt Stor forskjell i priser med nabolandenesom oppmuntrer til utgang av ulike produkter i utlandet og driver forbruket til utenlandske patentbiler.

Dette fenomenet genererer en betydelig økning i etterspørselen etter bensin og diesel, som i guvernørene på Nordkysten og National Oceanic Authority overstiger 2019-tallene med 30 %.